contactinformatiekunstagenda

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE KWINTES-KUNST

Deze Algemene Voorwaarden maken steeds onlosmakelijk deel uit van iedere transactie, die via de Kwintes-website voor koop en huur van kunstvoorwerpen plaatsvindt.

Algemene voorwaarden voor koop en huur:
1 Stichting Kwintes exploiteert een website voor de bezichtiging, verhuur en verkoop van kunstwerken;
2 de onder punt 1 bedoelde kunstwerken zijn vervaardigd in het kader van de zorgtaak van de bovengenoemde Stichting Kwintes. Van de verkoopopbrengst exclusief BTW zal 25% aan deze zorgtaak ten goede komen;
3 over verkoop of verhuur van kunstvoorwerpen wordt steeds 6% BTW in rekening gebracht;
4 verhuur vindt steeds plaats volgens de bijgevoegde standaard-overeenkomst;
5 eventuele transportkosten voor het gekochte of gehuurde kunstvoorwerp komen steeds voor rekening van koper of huurder. Wil koper of huurder dat Kwintes het kunstwerk opstuurt, dan dienen de kosten van verzending en eventuele verzekering vooraf aan Kwintes te zijn betaald;
6 de aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van het gekochte of gehuurde kunstwerk gaat over op de koper of huurder op het moment van levering. In geval van verzending gaat het risico over op het moment waarop Kwintes het pakket ter verzending aan de verzender overdraagt;

Algemene voorwaarden alleen voor huur:

7 verhuur vindt steeds plaats door middel van een afzonderlijke overeenkomst, die vanaf deze site gedownload kan worden. Deze overeenkomst moet steeds wederzijds bevoegd ondertekend zijn;

Algemene voorwaarden alleen voor koop:

8 koop van een kunstvoorwerp vindt plaats via de website. Wanneer de koper daarop aangeeft dat hij een kunstwerk wil kopen, is de overeenkomst bindend tot stand gekomen;
9 koper betaalt de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW in één keer volledig aan Kwintes, waarna levering van het gekochte zal plaatsvinden. Huurkoop, betaling in termijnen of betaling na levering is niet mogelijk.

Bij vragen:

10 Als u een vraag heeft mail naar uniekpalet@kwintes.nl